JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Beleidsindicatoren

Taakveld

Nr. 

Indicator

Eenheid

Periode

Regio

Waarde

Veiligheid

6

Verwijzingen Halt

per 10.000 inw.

2017

Weert

135

2017

Limburg

119

Veiligheid

31

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van

2018

Weert

0,2

12-23 jaar

2018

Limburg

0,4

Veiligheid

8

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2017

Weert

1,8

2017

Limburg

2,0

Veiligheid

9

Gewelds- en seksuele mis-drijven per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2017

Weert

5,0

2017

Limburg

5,0

Veiligheid

10

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2017

Weert

2,7

2017

Limburg

3,4

Veiligheid

11

Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde

aantal per 1.000 inwoners

2017

Weert

5,4

per 1.000 inwoners 

2017

Limburg

6,0

Sociaal domein

21

Banen

per 1.000 inw 15-74jr

2018

Weert

646,8

2018

Limburg

611,2

Sociaal domein

22

Jongeren met delict voor

%

2015

Weert

1,04

rechter 

2015

Limburg

1,24

Sociaal domein

24

Netto arbeidsparticipatie

%

2017

Weert

65,3

2017

Limburg

63,6

Sociaal domein

27

Bijstandsuitkeringen

per 1.000 inw
18 jr eo

2018

Weert

30,5

2018

Limburg

36,6

Sociaal domein

28

Lopende re-integratievoorzieningen

per 1.000 inw 15-74jr

2018

Weert

30,5

2018

Limburg

15,1

Sociaal domein

32

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

per 1.000 inw

2017

Weert

56

2017

Limburg

62

Sociaal domein

23

% kinderen in uitkeringsgezin

2015

Weert

5,68

2015

Limburg

6,74

Sociaal domein

25

% achterstandsleerlingen

2012

Weert

10,14

2012

Limburg

11,37

Sociaal domein

26

% werkloze jongeren

2015

Weert

0,78

2015

Limburg

1,23

Sociaal domein

29

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18

2018

Weert

11,3

jaar

2018

Limburg

11,3

Sociaal domein

31

Jongeren met jeugdreclassering

%

2018

Weert

0,2

2018

Limburg

0,4

Sociaal domein

30

Jongeren met jeugdbescherming

%

2018

Weert

0,7

2018

Limburg

1,4

ga terug