JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Wat willen we bereiken in de periode 2015-2018

Woonklimaat

1.1.Woningbouwprogramma (volkshuisvesting)

1.1.1.(Ver)bouwen naar behoefte

1.1.2.Wijkvernieuwing

1.2.Kwaliteit woonomgeving

1.2.1.Schone, veilige en hele openbare ruimte

1.2.2.Verdere vergroening

1.2.3.Meer speel-, sport- en ontspanningsmogelijkheden in openbare ruimte mede door leegkomende plekken tijdelijk anders te bestemmen

1.2.4.Weert-West

1.2.5.Kinderboerderij

1.3.Cultuurhistorie

1.3.1.Concentratie musea en verhogen aantrekkingskracht

1.3.2.Vergroten kennis en versterking beleving cultureel erfgoed

1.4.Duurzaamheid

1.4.1.Energie neutrale en vitale gemeente in 2050

1.4.2.Implementatie beleidskader duurzaamheid en vergroten draagvlak

1.5.Natuur en landschap

1.5.1.Vergroten biodiversiteit, versterken landschapstypen

1.5.2.Behoud en verbeteren toegankelijkheid natuurgebieden

1.6.Infrastructurele voorzieningen

1.6.1.Verbeteren verkeersonveilige situaties en bereikbaarheid

1.6.2.Verbeteren parkeergarages

ga terug