JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Vennootschapsbelasting (VPB)

In het jaar 2018 is de aangifte vennootschapsbelasting 2016 ingediend. Daarin is het bedrijfsafval opgenomen als belastingplichtige activiteit. Voor het straatparkeren en het innen van marktgelden/kermis/standplaatsen is de overheidsvrijstelling geclaimd. Het te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting bedraagt op basis van de aangifte € 7.000 exclusief heffingsrente. De definitieve aanslag vennootschapsbelasting 2016 is nog niet ontvangen. De Belastingdienst zal nog een schriftelijke reactie geven op de ingenomen standpunten in de aangifte 2016. De controle van de eerste aangifte is ondergebracht bij het Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen van de Belastingdienst. Vervolgens zullen de aangiften vennootschapsbelasting 2017 en 2018 worden opgesteld conform de met de Belastingdienst overeengekomen standpunten.